Nieuwsbrief december 2018

27-12-2018

FIJNE FEESTDAGEN! Samen ontwerpen en bouwen we een gelukkig, goed en mooi nieuwjaar op nieuwbouwplan de Esch.

Beste belangstellenden,

Er is weer nieuws wat betreft de voortgang van de bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouwplan de Esch! Het ontwerpbestemmingsplan wordt begin januari behandeld in het college. Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarna zes weken ter inzage gelegd waarna een collegebesluit volgt.

Verder zijn er inmiddels al diverse opties op verschillende kavels vergeven. Zie hieronder een overzicht van de kavels die nog beschikbaar zijn en de kavels die inmiddels onder optie zijn. De kavelkaart op de websitewww.wonenindeesch.nl wordt zoveel mogelijk up to date gehouden. 


Om jullie mee te kunnen nemen in het proces, gaan we informatieavonden organiseren voor de optanten. De eerste optanten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de eerste informatieavond. De avond gaat plaatsvinden in Het Spanjaard, het nieuwe kantoorpand van Building Design Architectuur in Borne (www.hetspanjaard.nl). We bieden die avond informatie over de status van het plan en zullen dan met de betrokken partijen aanwezig zijn zodat diverse vragen beantwoord kunnen worden.

En… met de VR-bril (Virtual Reality) loop je alvast over jullie toekomstige woonplek in deze mooie nieuwbouwwijk in Tubbergen!

We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens De Esch wensen we jullie fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

image-20181114101347-1.png

Met vriendelijke groet,

Betrokken partijen nieuwbouwplan ‘de Esch’.

Terug naar overzicht