Nieuwsbrief augustus 2019

30-08-2019

Update met betrekking tot de stand van zaken van de voortgang van nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Maandag 9 september a.s. vindt de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Tubbergen plaats. Tijdens deze vergadering wordt het vast te stellen bestemmingsplan van nieuwbouwplan de Esch als agendapunt aangehaald. Naar aanleiding van deze vergadering geeft de raadscommissie advies aan de gemeenteraad betreffende het bestemmingsplan.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan op maandag 23 september a.s. besproken bij de vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis te Tubbergen. Hierbij willen we jullie allen graag uitnodigen bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn om de gedragenheid van het plan, door jong en oud, bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Naar aanleiding van de hiervoor benoemde raadsvergadering wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt tot en met 12 november ter inzage gelegd. Degenen die reeds een zienswijze hebben ingediend, mogen dan een beroepschrift bij de Raad van State indienen. Deze dient compleet met beroepsgronden aangeleverd te worden in verband met de Crisis- en herstelwet.

De Raad van State streeft om binnen zes maanden het plan in een zitting te bespreking en vervolgens uitspraak te doen. Bij een positieve uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen we starten met het bouwrijp maken van de grond. In verband met de drukte bij de Raad van State kan deze termijn echter langer duren. We kunnen hier op voorhand nog geen definitief uitsluitsel over geven, maar verwachten dat de termijn tussen de 6 en 12 maanden zal zijn.

Verder willen we hierbij ook graag terugkomen op het bericht dat in augustus in de Tubantia is geplaatst betreffende de opslag van grond op het perceel van het voormalige tuincentrum. In dit krantenbericht is aangegeven dat er vervuilde grond op het perceel is opgeslagen en dat de huidige bestemming dit niet toelaat. Het betreft echter schone grond, waarvan de gemeente in het bezit is van een schone grondverklaring. Deze grond zal worden gebruikt ten behoeve de nieuw te realiseren geluidswal. Van de gemeente hebben we dan ook ontheffing gekregen voor een grondopslag tot 1 april 2020.

Het plan krijgt steeds meer voortgang en hier willen we jullie graag zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Daarom hebben we een Facebook-pagina aangemaakt voor de Esch. Korte nieuwsberichten zullen we dan ook op deze pagina posten. Like deze pagina en blijf op de hoogte!

De volgende link verwijst naar de Facebook-pagina: www.facebook.com/wonenindeesch

We hopen op een grote opkomst bij de raadsvergadering en zien jullie dan ook graag op maandag 23 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Tubbergen! De volgende nieuwsbrief volgt na de raadsvergadering waarin we jullie zullen informeren over de uitkomst van de raadsvergadering.

Terug naar overzicht