Nieuwsbrief mei 2020

01-05-2020

Zoals de meesten van jullie wellicht meegekregen hebben, is er een aanvulling op het bestemmingsplan De Esch gedaan, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Zoals de meesten van jullie wellicht meegekregen hebben, is er een aanvulling op het bestemmingsplan De Esch gedaan, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Vorige week heeft de gemeenteraad met deze aanvulling ingestemd! Het gewijzigde bestemmingsplan wordt vanaf afgelopen dinsdag 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen slechts degenen, die reeds een bezwaar hebben ingediend, een bezwaar op de aanvulling/wijziging indienen.

Na afloop van de terinzagelegging (begin juni), ontvangen we een uitnodiging van de Raad van State voor een zitting waarin de bodemprocedure wordt behandeld. In beginsel volgt zes weken na de zitting een uitspraak, welke naar verwachting in september binnenkomt. We verwachten een positieve reactie, omdat de Raad van State ons ook reeds in het gelijk heeft gesteld voor de ophoging van de grond. Het bestemmingsplan treedt vervolgens direct in werking, waarna we zo spoedig mogelijk starten met het bouwrijp maken van het plangebied. Dit zal ongeveer anderhalf maand duren. Rekening houdende met deze planning, kan in oktober dit jaar dus gestart worden met de bouw van de eerste woningen!

Het proces betreffende het ontwerp, de bouwaanvraag, prijsvorming met de aannemer en bouwvoorbereiding neemt enige tijd in beslag. We adviseren jullie, als optanten, dan ook om alvast aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen. Neem daarvoor contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur.

Samen zorgen we ervoor dat jullie wensen gerealiseerd worden! 

 

 

Terug naar overzicht