Nieuwsbrief september 2020

08-09-2020

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat we vandaag bij de Raad van State aanwezig waren voor de zitting waarin de aangevraagde voorlopige voorziening* op het bestemmingsplan behandeld is.

De insteek is dat de huidige schorsing op het bestemmingsplan opgeheven gaat worden. Na een positieve uitspraak van de Raad van State (welke in beginsel ongeveer twee tot drie weken na de zitting volgt), zouden we kunnen starten met het bouwrijp maken. In december kan dan in principe de bouw van de eerste woningen van start gaan.

De Corona-maatregelen hebben bij de Raad van State voor een grote vertraging gezorgd. Desondanks hebben ze het voor elkaar gekregen om de zitting betreffende de bodemprocedure** al op 9 november a.s. te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de kans aanwezig is dat de besluitvorming van de zitting van vandaag meegenomen wordt in het besluit betreffende de bodemprocedure. Met het volste vertrouwen gaan we deze tegemoet!

Nadat de Raad van State een positief besluit heeft gevormd na deze zitting, treedt het bestemmingsplan onherroepelijk in werking. Er kunnen dan dus geen bezwaren meer ingediend worden. Een besluitvorming over deze zitting volgt normaliter na ongeveer zes weken.

Voor de zitting van 17 januari j.l. waren er 29 kavels/woningen onder optie en 12 rijwoningen gereserveerd ten behoeve van verhuur. Naar aanleiding van de gewijzigde planopzet en in verband met het tijdsverloop van het plan, hebben 14 optanten van het plan afgezien.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben we wijzigingen in de planopzet doorgevoerd. Op basis van het gewijzigde plan hebben zich meerdere personen aangemeld als geïnteresseerde. Er zijn nu al 35 kavels/woningen onder optie en 9 rijwoningen zijn gereserveerd ten behoeve van verhuur. Voor de laatste kavels zijn geïnteresseerden in gesprek met de makelaar.

Vele ontwerpen zijn al door Building Design Architectuur gemaakt.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

* Voorlopige voorziening: deze is aangevraagd door enkele buurtbewoners, waardoor we niet konden starten met het diverse werkzaamheden
     (o.a. bouwrijp maken).

** Bodemprocedure: de procedure waarin een juridisch geschil definitief bepaald wordt.

Terug naar overzicht