Nieuwsbrief november 2020

10-11-2020

Gisteren waren we bij de Raad van State aanwezig voor de zitting van de bodemprocedure; de zitting waarin alle punten van het plan behandeld zijn en waarvan na afloop een eindoordeel door de rechter gevormd wordt of het bestemmingsplan de Esch onherroepelijk wordt.

Het was een erg lange zitting, veel verschillende onderdelen uit de bezwaren van de groep omwonenden kwamen aan bod. Echter werden veel punten ook al snel van tafel geveegd door de advocaat namens de gemeenteraad en De Esch B.V., maar ook door de rechters. We hebben dan ook een zeer goed gevoel aan deze zitting over gehouden.

Er zijn geen onderdelen die niet goed onderzocht of onderbouwd zijn en we verwachten over ongeveer zes weken dan ook een positief besluit van de Raad van State. De gebruikelijke reactietermijn van de Raad van State is zes weken na de zitting, maar kan nu in deze tijd ook iets langer duren. Na een positief besluit kunnen we starten met het bouwrijp maken, de vergunningaanvragen verstrekken en eindelijk invulling geven aan de woonwensen van de optanten!

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte!

Terug naar overzicht