Nieuwsbrief januari 2021

29-01-2021

Zoals wellicht bekend, zou de Raad van State uiterlijk aanstaande maandag een uitspraak doen inzake het bestemmingsplan de Esch. We hebben contact met hen gezocht om een update te vragen. Ze hebben aangegeven met het plan bezig te zijn. Helaas lukt het hen niet binnen de gestelde termijn een uitspraak te doen, mede in verband met de corona-maatregelen. Daarom is de termijn verlengd met zes weken. In een brief die we van de Raad van State ontvingen, is aangegeven dat dit plan de aandacht heeft en dat de Afdeling er naar streeft om verdere verlenging van de termijn te voorkomen.

Uiteraard blijven we contact houden met de Raad van State, zodat we jullie hopelijk zo spoedig mogelijk het besluit door kunnen geven. We zien dit besluit met het volste vertrouwen tegemoet. Daarom leggen we de hand aan de laatste voorbereidingen voor het bouwrijp maken, zodat we snel aan de slag kunnen nadat we het positieve besluit ontvangen hebben.

Terug naar overzicht