Nieuwsbrief maart 2021

19-03-2021

Er is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State inzake de bestemmingsplanswijziging voor nieuwbouwplan de Esch.

De tweede, door de Raad van State gestelde, reactietermijn op het bestemmingsplan de Esch is inmiddels verstreken. Echter hebben we helaas nog geen reactie van hen mogen ontvangen. Uiteraard hebben we hierover contact gezocht met de Raad van State. Er is tevens een brief opgesteld om aan te geven dat we met veel belangstelling een reactie tegemoet zien. We kunnen helaas niet anders dan afwachten.

In de tussentijd gaan we natuurlijk niet stilzitten. De voorbereidingen met betrekking tot het bouwrijp maken zijn al volop in werking gezet.

Verder heeft de bezwarencommissie de gemeente in haar gelijk gesteld betreffende het ongegrond verklaren van de bezwaren m.b.t. het ophogen van de grond en dempen van de sloot. Dit mocht namelijk binnen de geldende regelgeving uitgevoerd worden.

We houden contact met de Raad van State en zullen uiteraard ook jullie op de hoogte brengen als er meer duidelijkheid is. We hopen jullie snel te kunnen melden dat we niet voor niets gewacht hebben en dat het bestemmingsplan de Esch onherroepelijk in werking zal treden.

 

Terug naar overzicht