Goed nieuws!

04-05-2021

Zo ontzettend gaaf en trots dat we dit geweldige nieuws met jullie mogen delen. Zojuist ontvingen we een positief besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten!

Dit geweldige nieuws willen we natuurlijk graag met de toekomstige bewoners vieren, wanneer de COVID-maatregelen dit weer toe laten. Voor hen zal dan ook te zijner tijd een uitnodiging van een feestje volgen.

We vinden het prettig dat de gemeente in onze plannen heeft geloofd en altijd achter ons is blijven staan. We willen hen hiervoor dan ook van harte bedanken!

Helaas heeft het proces bij de Raad van State ervoor gezorgd dat we alweer ruim 1,5 jaar verder zijn, ondanks de toegepaste crisis- en herstelwet (wat er normaal juist voor zorgt dat het e.e.a. bespoedigd wordt). Dit oponthoud brengt verhoging van de grond-, bouw- en ontwikkelprijzen met zich mee.

Desondanks hebben we nu een positief besluit van de Raad van State ontvangen en kunnen we dan ook beginnen met de verdere uitvoering, want daar is immers een grote behoefte aan! 

Binnenkort ontvangen alle optanten een bericht met daarin aangegeven hoe het proces verder voortgang krijgt en hoe hun woonwensen op Plan de Esch concreet gemaakt kunnen worden.

Terug naar overzicht