Nieuwsbrief juni 2021

03-06-2021

Begin deze maand ontvingen we het positieve besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch. Geweldig nieuws natuurlijk!! Het lange wachten werd eindelijk beloond. De ‘afwachthouding’ werd uiteraard direct omgezet; gas erop! We hebben de afgelopen periode diverse overleggen gehad met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat we zo spoedig mogelijk invulling kunnen geven aan de wensen van de optanten. Als resultaat hiervan is alle benodigde informatie bij Weusthuis beschikbaar, liggen de koopovereenkomsten binnenkort klaar bij de notaris en is alle voorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein getroffen.    

Planning

Om uitvoering te kunnen geven aan de sloopwerkzaamheden, kunnen de eerste percelen binnenkort verkocht worden. Daarom worden de optanten binnenkort door Weusthuis uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek om hiervoor een goede voorbereiding te treffen. 

Aangezien ten eerste een aantal kavels verkocht moeten worden alvorens overgegaan wordt tot sloop, verwachten we over ongeveer 3 – 4 maand te kunnen starten met de sloop en vervolgens het bouwrijp maken. Om de planning zo spoedig mogelijk te laten verlopen, kunnen we het proces voor de vergunningaanvraag gelijktijdig met deze termijn plannen. De start van de bouw van de eerste woningen kan in dat geval begin 2022 plaatsvinden. De fasering van de uitvoering blijft volgens de eerder gedeelde afbeelding van toepassing.

Kort samengevat is de indicatieve planning dus als volgt:

Juni 2021         Weusthuis benadert de eerste optanten

Juni/juli 2021    Gesprekken door optanten met Bouwbedrijf Steggink (of Building Design Architectuur)

Juli/aug. 2021   Vergunningaanvraag indienen eerste woningen

Sept. 2021        Start sloop en bouwrijp maken

Jan. 2022         Start bouw eerste woningen

Geïnteresseerden

Deze maand hebben veel nieuwe geïnteresseerden zich aangemeld via de website. Voor al deze geïnteresseerden is er op dit moment helaas geen kavel beschikbaar. Mensen die zich onlangs hebben ingeschreven, krijgen een plek op de wachtlijst en kunnen binnenkort een bevestiging van inschrijving en/of een telefoontje van Weusthuis verwachten.

Prijsstijgingen

Aangezien het proces met betrekking tot de bestemmingsplan helaas langer heeft geduurd, heeft dit tot de consequentie geleid dat er prijsstijgingen in de grond- en bouwprijzen doorgevoerd moeten worden.

De gemeente Tubbergen hanteert in 2021 een prijspeil van €296,45 per m2. Dit prijspeil wordt in 2021 ook voor plan de Esch gehanteerd.

Daarnaast zal jullie niet ontgaan zijn dat de prijzen in de gehele bouwsector gestegen zijn. Dit is onder andere veroorzaakt door de nieuwe wet- en regelgeving (BENG) en aanzienlijke stijging van de  materiaalkosten. Dit heeft tevens consequenties voor de eerder gedeelde bouwprijzen van de basismodellen.

De prijsstijgingen zijn op de website (bij de kavelkaart en downloads) verwerkt, zodat jullie hier volledig kennis van kunnen nemen.

We hopen jullie, door middel van deze nieuwsbrief, meer duidelijkheid over het vervolg te hebben gegeven. Wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kan je hierover contact leggen met Weusthuis Makelaardij.

Wij zijn er in ieder geval klaar voor om de mooie, nieuwe entree van Tubbergen te realiseren in de vorm van een prachtige, groene woonwijk! Jij ook?!

Terug naar overzicht