Nieuwsbrief juli 2021

23-07-2021

Middels deze informatie willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken en een doorkijk bieden in het komende tijd van De Esch.

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken en een doorkijk bieden in het komende tijd van De Esch.

Verkoop

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, heeft Weusthuis contact met alle optanten gelegd om na te gaan in hoeverre zij nog concreet geïnteresseerd zijn in plan de Esch. Naar aanleiding hiervan hebben diverse optanten van hun optie afgezien in verband met de bouwprijzen en de lange tijd die de bestemmingsplanwijziging in beslag heeft genomen, waardoor zij bijvoorbeeld reeds een andere woning aangekocht hebben. Doordat verscheidenen van hen geen melding aan Weusthuis hebben gegeven dat zij van hun optie afzien of daar nog over hebben getwijfeld, konden wij niet eerder anticiperen om de volgende geïnteresseerden op de lijst te bellen om een optie te nemen. Hierdoor hebben we helaas wat vertraging opgelopen in het tijdspad richting de sloop. Voor de nog beschikbare kavels heeft Weusthuis inmiddels afspraken gepland of worden er de komende week nog nieuwe afspraken gepland.

Binnenkort worden de optanten van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 door Weusthuis uitgenodigd om de koopovereenkomsten van de percelen te ondertekenen.

Vergunningaanvragen

Om de overdracht van de hiervoor genoemde selectie kavels te kunnen laten plaatsvinden, is Building Design Architectuur volop bezig met het uitwerken van de bouwtekeningen. Dit vindt in afstemming met bouwbedrijf Steggink plaats, waar reeds diverse optanten op bezoek zijn geweest om hun wensen door te spreken. Tevens is er afstemming met de constructeur en gemeente geweest om het proces van de vergunningaanvragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De sloopvergunning is reeds verleend en de kapvergunning wordt naar verwachting binnenkort verleend. Hier is namelijk recentelijk nog contact over geweest met de behandelend ambtenaar.

Doorkijk in de komende tijd

Begin september worden de laatste vergunningaanvragen van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 de deur uit gedaan. In verband met de goede afstemming met de gemeente, kunnen de vergunningen begin november verleend worden, mits de gemeente akkoord gaat met de ingediende stukken.

Voor wat betreft de sloop en het bouwrijp maken verwijzen wij jullie graag naar onderstaande planning:

Eind augustus                asbestsanering en kappen groen
Half september              start sloopwerkzaamheden
Begin oktober                start infrawerkzaamheden
December                      afronden bouwrijpfase

De planning voor start bouw van de verschillende fases is als volgt:

Start bouw fase 1 à december 2021 / januari 2022

Start bouw fase 2 à maart 2022

Start bouw fase 3 à juni 2022

Start bouw fase 4 à september 2022

Start bouw fase 5 à december 2022

Start bouw fase 6 à maart 2023  

De planning van de vrijstaande woningen vindt in overleg tussen Steggink en de opdrachtgevers plaats.

Binnenkort worden de eerste werkzaamheden gestart. Het bouwbord zoals hieronder afgebeeld kenmerkt de entree van Tubbergen. Op naar de realisatie van de impressie op het bouwbord! 

Vakantie

Bouwbedrijf Steggink en Building Design Architectuur zijn in week 30 t/m 32 gesloten in verband met de bouwvakantie. Weusthuis Makelaardij is daarentegen wel bereikbaar.

We wensen jullie allemaal een goede vakantie / fijne zomer toe!

Terug naar overzicht