Nieuwsbrief november 2021

19-11-2021

Wederom goed nieuws, want … de vergunningen van de eerste woningen zijn verleend!

Afgelopen week ontvingen we dit geweldige bericht van de gemeente Tubbergen. Alle stukken zijn compleet, dus Bouwbedrijf Steggink start in januari 2022 met de bouw van de woningen uit fase 1. De vergunningen liggen 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. In deze periode kunnen eventuele bezwaren ingediend worden. Als dit het geval is, dan is de verwachting dat het door de rechter wordt afgedaan. De vergunningen zijn immers verleend op basis van de geldende wet- en regelgeving (het onherroepelijke bestemmingsplan, bouwbesluit, etc.).

Grondverzetbedrijf Poppink is volop aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein. Er wordt met veel man aan gewerkt om de plannen tot uitvoering te brengen. Gaaf om te zien dat er na zo’n lange tijd eindelijk werk wordt verzet op het terrein.

De eerste sonderingen zijn reeds verricht, waarvan ook een aantal sondeergrafieken ontvangen zijn. De grond ziet er daar goed uit, zodat het voor de betreffende kavels niet noodzakelijk is om op palen te funderen. De overige sondeergrafieken verwachten we deze maand te ontvangen. In het belang van de kopers zijn de sonderingen gezamenlijk aangestuurd om de kosten zoveel mogelijk te drukken. De sonderingen (en eventuele funderingsadviezen) worden door Bouwbedrijf Steggink aan de kopers doorberekend.

Building Design Architectuur is druk bezig met het voorbereiden van de bouwaanvragen van de overige woningen en Bouwbedrijf Steggink met de werkvoorbereiding. Plan de Esch wordt een mooie, gevarieerde wijk waarin de toekomstige bewoners hun eigen ideeën volledig inbrengen.

Een groot aantal van de kavels zijn reeds gepasseerd bij de notaris, de rest zal spoedig volgen. Eén van de kavels komt, op basis van de laatste berichtgeving, binnenkort weer beschikbaar. We verwachten dat ook deze kavel snel weer onder optie gaat.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Terug naar overzicht