Nieuws januari 2022

20-01-2022

Wij nemen je graag mee in de voortgang van plan de Esch.

Zoals sommigen van jullie wellicht al vernomen hebben, zijn er door de bezwaarmakers, die ook tegen het bestemmingsplan geageerd hebben, diverse reacties bij de gemeente Tubbergen en ook de Rechtbank van Overijssel ingediend. We hadden de verwachting dat deze reacties zouden komen, maar betreuren het natuurlijk wel ontzettend dat ze maar door blijven gaan. En dat terwijl de verschillende onderbouwingen enige tijd geleden al bij de Raad van State behandeld zijn.

De zaken die op dit moment lopen zijn de volgende:

  • Een bezwaarschriftenprocedure m.b.t. het plaatsen van het reclamebord, het verlenen van de kapvergunning en het uitvloeren van vervuilde grond.
    Hierover heeft gisterenavond een hoorzitting op het gemeentehuis plaatsgevonden. Aangezien de aangedragen punten inmiddels allemaal afgerond en behandeld zijn, verwachten we een positieve reactie van de commissie. Deze reactie kunnen we over ongeveer 3 weken verwachten.
  • Een bezwaarschriftenprocedure m.b.t. de verleende omgevingsvergunningen (voor de bouw van de eerste woningen).
    Hiervoor zal op 22 februari a.s. een hoorzitting op het gemeentehuis plaatsvinden. Aangezien de vergunningen op basis van zogenoemde gebonden beschikkingen (het bestemmingsplan en overige geldende wet- en regelgeving) gelden, móet de gemeente de vergunning wel verlenen en verwachten we dat de bezwaarmakers dan ook op dit punt in het ongelijk worden gesteld.

Om ook jullie belangen als toekomstige bewoners aan te tonen, zouden we het erg mooi vinden als jullie bij de zitting aanwezig zijn. Hopelijk kunnen we de bezwaarmakers daarmee de indruk geven dat het veel mensen raakt. De zitting is openbaar en vindt plaats op dinsdag 22 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis te Tubbergen (Raadhuisplein 1). Hopelijk zien we jullie dan!

  • Een verzoek om voorlopige voorziening* bij de Rechtbank m.b.t. de verleende omgevingsvergunningen (voor de bouw van de woningen).
    Hiervoor heeft vandaag een hoorzitting plaatsgevonden bij de Rechtbank in Zwolle. De rechter heeft de bezwaarmakers tijdens deze zitting zelfs gevraagd of ze wel eens een juridisch adviseur voor deze zaak hebben ingeschakeld, omdat de aangedragen punten reeds behandeld zijn bij de Raad van State en dit nu geen kans van slagen meer zou hebben. Uiteraard verwachten we op dit punt dan ook een positieve uitspraak zodat de bouw van de woningen niet wordt stilgelegd. De uitspraak volgt binnen een week.

* hiermee kan de bouw tijdelijk stil gelegd worden, áls de rechter erin mee gaat (in dit geval is dat natuurlijk niet onze verwachting)

De stappen die door de bezwaarmakers ondernomen zijn, weerhouden ons er natuurlijk niet van om de uitvoering verder voor te zetten.

De fase bouwrijp maken vordert steeds meer; de geluidswal komt al in beeld, de straten Bloemenesch en Bomenesch krijgen vorm en ook de voorzieningen voor de waterberging worden gerealiseerd.

Volgende week start Bouwbedrijf Steggink met de bouw van de eerste woningen!

Binnenkort meer…

Terug naar overzicht